سوزن اسپاینال یک سوزن 9 سانتیمتری است که از آن جهت تزریق ماده بی‌حسی به مایع نخاعی در فضای داخلی ستون فقرات استفاده می‌شود. این روش با ایجاد بی‌حسی ناحیه‌ای، به سرعت درد ناحیه پایین بدن را برای مدت زمان محدودی از بین می‌برد، به طوری که فرد طی عمل جراحی هشیار خواهد بود.
این سوزن در مرحله اخذ مجوز از معاونت محترم غذا و دارو می باشد.

سوزن اسپاینال

سوزن اسپاینال