سوزن بیوپسی مغز استخوان سوزنی است که برای نمونه‌برداری مغز استخوان استفاده می‌شود. این سوزن پراستفاده‌ترین وسیله برای انجام بیوپسی در سراسر جهان است و در ایران با نام سوزن جمشیدی شناخته می‌شود. علت این نامگذاری، ساخته شدن آن توسط یک پزشک ایرانی به نام خسرو جمشیدی است که یک خون‌شناس است. استفاده زیاد از این سوزن به علت برش مخروطی آن است که باعت ایجاد کمترین میزان له شدگی در ناحیه بیوپسی می‌شود. نمونه‌برداری توسط این سوزن می‌تواند به دلایل مختلفی اعم از بررسی علل تولید کم یا زیاد برخی سلول‌های خونی، مشکلات مربوط به استخوان و یا بررسی سرطان باشد.
این سوزن در مرحله اخذ مجوز از معاونت محترم غذا و دارو می باشد.

سوزن جمشیدی

سوزن جمشیدی