سوزن بیوپسی شیبا یکی از محصولات نمونه ‌برداری مایعات بدن محسوب می‌شود. این محصول که جزو پرمصرف‌ترین محصولات نمونه‌برداری و اسپیراسیون محسوب می‌شود، در میان پزشکان بسیار مورد استفاده می‌باشد. در واقع سوزن شیبا شباهت عملکردی بالایی به سوزن بیوپسی نمونه ‌برداری بافت نرم و یا سوزن جمشیدی دارد. هدف از این محصول برداشتن نمونه از بافت و مایعات بدن برای بررسی بیماری‌ زایی فرد می‌باشد.
این سوزن در مرحله اخذ مجوز از معاونت محترم غذا و دارو می باشد.

سوزن شیبا

سوزن شیبا