میکروکانولا یک نوع سرسوزن تزریقی است که نوک آن بر خلاف سایر سرسوزن‌ها به صورت گرد و بسته می‌باشد، به طوریکه در نزدیکی نوک بسته، یک سوراخ برای خروج مایع وجود دارد.